Przekazanie Betlejemskiego Światełka Pokoju - 23.12.2014 r.

Troszkę nietypowo w tym roku miało miejsce przekazanie Betlejemskiego Światełka Pokoju. Odbieraliśmy je nie z Rzeszowa ,lecz z Berezki od druha Tomasza. Kolejnym przystankiem  na trasie okazały się bliskie nam Lutowiska. Tam w GOK-u  reaktywowano drużynę harcerską, która przekazywała światełko lokalnym instytucjom. Zastęp Cichociemnych w dniu 23 grudnia udał się do siedziby gminy Czarna na spotkanie z panem wójtem. Harcerki przekazały światełko, własnoręcznie wykonany stroik, a druh Jarosław złożył w imieniu wszystkich harcerzy 1 Bieszczadzkiej Drużyny Bartoszowej życzenia świąteczno - noworoczne.

Copyright 2012. Joomla Templates 2.5 | Polana