Dyrekcja

Poprawiono: czwartek, 03, lipiec 2014

 

 

Obecny dyrektor

ks. mgr Jarosław Wnuk

Objął funkcję dyrektora z dniem 4 VIII 2010 roku. Do tej pory pracował przez dziesięć lat w Oświęcimiu i osiem lat  w Zabrzu. Zainteresowania: historia, kolarstwo, podróże rowerowe, wędrówki górskie.

 

 

Poprzednicy

ks. mgr Krzysztof Rodzinka

Ur. w 1963 r. w Oświęcimiu, ukończył studia teologiczne na Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie w 1993 r. a następnie studia zawodowe z historii w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Kielcach uzyskując tytuł licencjata w 1999 r. Ukończył także kurs psychologiczy z noonterapi uzyskując uprawmnienia terapeuty. W latach 2000 - 2004 był dyrektorem placówki świetlicowo-terapeutycznej "Saltrom" w Krakowie, a do roku 2006 prowadził świetlicę środowiskową dla młodzieży "zagrożonej wpływem ulicy". Ponadto ks. Krzysztof Rodzinka od 2001 r. w strukturach Towarzystwa Salezjańskiego pełni funckję Delegata Inspektora odnośnie do Stowarzyszenia Salezjanów Współpracowników. Pracę w Zespole Szkól Salezjańskich rozpoczął w roku rejestracji i powołania Szkoły w 2007 r.

   

ks. mgr Zenon Latawiec

Objął funkcję dyrektora z dniem 1.09.2006 roku. Do tej pory pracował przez dwa lata w Przemyślu, jako katecheta szkoły muzycznej i kierownik oratorium, osiem lat w Oświęcimiu, jako kierownik internatu (1 rok) i wicedyrektor (7 lat), z którym czuje się bardzo związany. Od 1.09.2000 roku objął funkcję dyrektora Salezjańskiego Zespołu Szkół Publicznych Don Bosko w Świętochłowicach. Najmilej wspominane lata to lata studenckie. Powołanie i wybór Zgromadzenia Salezjańskiego zrodziło się jeszcze w rodzimej miejscowości - Skawa, gdzie ksiądz mieszkał. Wolny czas ksiądz dyrektor spędza z młodzieżą, zwłaszcza organizując ulubione wycieczki rowerowe. Przez dwa lata w Przemyślu i osiem lat w Oświęcimiu ksiądz dyrektor prowadził orkiestrę dętą. Do ulubionych sportów ks. dyrektora należy piłka nożna.

Copyright 2012. Joomla Templates 2.5 | Polana