Z życia szkoły 2016/2017

Obchody Dnia Edukacji Narodowej, 13.10.2016 r.

Obchody potocznie zwanego Dnia Nauczyciela cała nasza społeczność szkolna świętowała nieco wcześniej niż w poprzednich latach, bo 13 października. Zaczęliśmy Mszą św., którą odprawił ks. dyrektor Jarosław Wnuk. Już na wstępie, ks. dyrektor nawiązał do znanego przysłowia: Punkt widzenia zależy od punktu siedzenia, po czym wyjaśnił że, gdy dorastamy inaczej postrzegamy lata szkolne, inaczej wtedy patrzymy na nauczycieli i nierzadko doceniamy ich trud i wysiłek włożony w nauczanie.

Czytaj więcej...

Wycieczka do źródeł Sanu, 14.09.2016 r.

14.09. uczniowie klasy II Gimnazjum uczestniczyli w zajęciach terenowych w dolinie Górnego Sanu. Trasa zajęć przebiegała w miejscach dawnej wsi Sianki, która po stronie ukraińskiej istnieje do dziś a po polskiej są jedynie ślady, coraz bardziej zaciera-ne przez przyrodę. A tymi śladami to: fundamenty dawnego dworu państwa Stroińskich, ich grób na te-renie przycerkiewnego cmentarza, doły po studniach.

Czytaj więcej...

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2016/2017

       Z dniem pierwszego września związane są dwie ważne daty: pierwsza z nich z roku 1939 dotyczy rozpoczęcia II wojny światowej, druga rozpoczęcia zmagań szkolnych. Pierwsza tragiczna w skutkach, druga zaś, jest początkiem nowych znajomości szkolnych, nabycia nowych umiejętności i wiedzy, czyli napawająca optymizmem.

Czytaj więcej...

Copyright 2012. Joomla Templates 2.5 | Polana