Z życia szkoły 2016/2017

Wycieczka do źródeł Sanu, 14.09.2016 r.

14.09. uczniowie klasy II Gimnazjum uczestniczyli w zajęciach terenowych w dolinie Górnego Sanu. Trasa zajęć przebiegała w miejscach dawnej wsi Sianki, która po stronie ukraińskiej istnieje do dziś a po polskiej są jedynie ślady, coraz bardziej zaciera-ne przez przyrodę. A tymi śladami to: fundamenty dawnego dworu państwa Stroińskich, ich grób na te-renie przycerkiewnego cmentarza, doły po studniach.

Czytaj więcej...

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2016/2017

       Z dniem pierwszego września związane są dwie ważne daty: pierwsza z nich z roku 1939 dotyczy rozpoczęcia II wojny światowej, druga rozpoczęcia zmagań szkolnych. Pierwsza tragiczna w skutkach, druga zaś, jest początkiem nowych znajomości szkolnych, nabycia nowych umiejętności i wiedzy, czyli napawająca optymizmem.

Czytaj więcej...

Copyright 2012. Joomla Templates 2.5 | Polana