XXII Konkurs ?O Bieszczadach wiem prawie wszystko?

Tegoroczny konkurs turystyczno- krajoznawczy w kategorii szkół podstawowych odbył się w dniach 25-26 lutego 2011r. w  Szkole Podstawowej im. Ignacego Łukasiewicza  Czarnej.

Wzięli w nim udział reprezentanci 7 szkół- z Polany, Ustrzyk Dolnych (ZSP nr 2), Hoszowa, Lutowisk, Uherzec Mineralnych, Krościenka i Czarnej.

Organizatorami imprezy podobnie jak w poprzednich latach były: Szkolne Koło PTSM ?Besida? (opiekun ? mgr Anna Śmietana), Szkolne Koło Krajoznawczo Turystyczne ?Biesy? (opiekun ? mgr Elżbieta Kujawa) działające w Szkole Podstawowej w Czarnej przy współpracy Zarządu Oddziału PTSM w Krośnie i Nadleśnictwa Lutowiska. Testy do eliminacji oraz zadania do części finałowej opracowała podobnie jak w ubiegłych latach mgr Anna Śmietana.

Naszą szkołę reprezentowało 6 uczniów z klasy IV- Natalia Caban, Arek Daniłów, Kamil Karciarz, Nina Smoleńska, Marta Stępniewska i Irena Zięba.

W pierwszym etapie konkursu uczniowie pisali bardzo trudny test krajoznawczy ale mogli korzystać z wszelkich pomocy przyniesionych ze sobą.

Potem wyłoniono10 najlepszych finalistów. Okazało się, że jednym z nich była nasza uczennica Nina Smoleńska. Jakaż to była radość dla całej reprezentacji Polany! Najczęściej bowiem do finału wchodzą starsi uczniowie z klas V, VI, doświadczeni w podobnych konkursach. Tymczasem nasza IV klasa była na takim konkursie po raz pierwszy. W finale zawodnicy byli już zdani sami na siebie a oceniało ich jury złożone z opiekunów grup i gimnazjalistów, którzy pomagali w przygotowywaniu konkursu. Trzeba było wykazać się wiedzą z zakresu Bieszczadzkiego Parku Narodowego i otaczających go  Parków Krajobrazowych- ich przyrody, architektury, krajobrazu, historii. Przydatna była wiedza z zakresu etnografii, kultury, literatury, poezji bieszczadzkiej a nawet ortografii.

Jednym z elementów finału był popis krasomówczy tzn.: każdy z uczestników musiał opowiedzieć jedną z bieszczadzkich legend. Nasza finalistka zdobyła w tej konkurencji maximum punktów! Nie było to łatwe zadanie zwłaszcza że prócz jury z przewodniczącym panem Januszem Karnatem z Nadleśnictwa Lutowiska finałowi przypatrywali się zaproszeni goście: Wójt Gminy Czarna  Marcin Rogacki, Grzegorz Ćwieluch z Nadleśnictwa Lutowiska, Grzegorz Chudzik ? naczelnik Bieszczadzkiej Grupy GOPR,  Tadeusz Oszer- prezes Oddziału Bieszczadzkiego PTTK.

Konkurs zakończono wręczeniem dyplomów i nagród wszystkim 10 finalistom, wśród których byli uczniowie z pięciu szkół.  Zwyciężczynią tegorocznego konkursu została Barbara Tkacz reprezentująca ZSP w Lutowiskach. Kolejne miejsca zajęli: II- Maciej Skuza - ZSP Lutowiska , III-Wojciech Pełdiak- ZSP Lutowiska, IV- Karolina Sadowska- ZSP Uherce Mineralne, V- Dagmara Wronowska- SP Czarna, VI- Remigiusz Kunasz- ZSP nr 2 Ustrzyki Dolne, VII- Anna Ziembikiewicz- ZSP nr 2 Ustrzyki Dolne, VIII- Daria Prędki- ZSP nr 2 Ustrzyki Dolne, IX- Nina Smoleńska- SP Polana, X- Katarzyna Rozczyńska- SP Czarna. Dzięki sponsorom nagrody były cenne i wspaniałe- sprzęt turystyczny oraz książki, mapy i przewodniki- każdy z finalistów został solidnie nimi obdarowany. Dyrektor SP w Czarnej Anna Łysyganicz wręczyła także piękne nagrody- głownie wydawnictwa BPN dla nauczycieli i opiekunów grup. Dodatkową niespodzianką była nagroda- plecak ufundowany przez UG Czarna dla najmłodszego uczestnika w konkursie, którym okazała się nasza uczennica Marta Stępniewska!

Tegoroczną edycję konkursu wsparli: Urząd Gminy Czarna, Urząd Miasta i Gminy Ustrzyki Dolne, PGNiG Oddział Sanok, Bieszczadzki Park Narodowy,  Nadleśnictwo Lutowiska, Pani Wiesława Pelczarska oraz Polskie Towarzystwo Schronisk Młodzieżowych Zarząd Oddziału w Krośnie ze środków pozyskanych na edukację ekologiczną z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie. Społecznie pracowali uczniowie Gimnazjum im. prof. Stefana Myczkowskiego w Czarnej, którzy uczestniczyli w ocenianiu testów, prowadzili poszczególne konkurencje w części finałowej, weszli w skład jury konkursu oraz pomagali w sprawach porządkowych.

To dzięki ich pracy i zaangażowaniu konkurs przebiegał tak sprawnie.

W sobotę rano uczestnicy konkursu wzięli udział w pokazie slajdów na temat bioróżnorodności prowadzonych przez Annę Dymarczyk i Marcina Łysyganicza, młodych ekologów, którzy przyjechali z Krakowa. Oprócz uczestników konkursu udział w nich wzięli również członkowie drużyny zuchowej z Polany oraz zainteresowane tematem dzieci z Czarnej.

W środę na słówku nauczycielka  Hanna Myślińska, która przygotowywała uczniów do konkursu pogratulowała Ninie i wręczyła jej dyplom oraz podziękowała wszystkim za udział zachęcając równocześnie do startu w roku przyszłym i kolejnych latach. Przypomniała, że w latach poprzednich Polana także odnosiła sukcesy w konkursie ?O Bieszczadach wiem prawie wszystko? jak również w kolejnym konkursie ?OMTTK? ? Ogólnopolski Młodzieżowy Turniej Turystyczno- Krajoznawczy na który to konkurs na szczeblu powiatowym nasza szkoła wybiera się w kwietniu. Wezmą w nim udział uczniowie z klas V i VI oraz  w nagrodę jako finalistka konkursu ?O Bieszczadach wiem prawie wszystko? Nina Smoleńska reprezentująca klasę IV.

Karolina Smoleńska

Copyright 2012. Joomla Templates 2.5 | Polana