Obchody Dnia Ziemi, 26.04.2012 r.

Międzynarodowy Dzień Ziemi obchodzony jest 22 kwietnia, gdyż jak rezolucja Zgromadzenia Ogólnego ONZ uznała  ziemia i jej ekosystemy są naszym domem i że ustanowienie tego dnia jest niezbędne w celu promowania harmonii z naturą i ziemią. Tegoroczne szkolne obchody, odbywające się 26 kwietnia, rozpoczęła p. Hania Myślińska, która przywitała wszystkich zgromadzonych zaznaczając, że jesteśmy częścią środowiska. Na wstępie dane nam było obejrzeć projekcję filmu o zanieczyszczeniu środowiska, odnawialnych źródłach energii i ekologii, która bada zależności między organizmami. W dalszej części, odbyły się przedstawienia z uczniami naszej szkoły w roli głównej; gimnazjaliści przygotowali scenkę ukazującą turystów z przewodnikiem, który opisuje im okoliczny krajobraz z fabrykami, na co reszta aktorów reaguje poprzez domaganie się powietrza, zażywając go ze sklepiku z tlenem, podkreślając przy tym szkodliwe działanie fabryk na zdrowie organizmów żywych. Z kolei klasa V SP wyraziła niechęć do przebywania na biwaku wśród rozrzuconych wokoło śmieci, mobilizując się po wspólnej rozmowie do posprzątania swojego miejsca wypoczynku. Natalia jako leśniczy pouczyła obozowiczów, że nie wolno myć się w rzece ze śniętymi rybami, gdyż grozi to nabawieniem się licznych chorób. Klasa 0 w swojej inscenizacji pt. Bajka o Jasiu Śmiecialskim,wykonała sąd nad Sebkiem ? jako Jaś, który świadomie zaśmiecił las. Główny sędzia Patryk Pałka ? jako Puchacz Mądraliński wraz ze swoją leśną radą, po przyznaniu się oskarżonego do winy, orzeka, że musi on posegregować  śmieci, które wyrzucił oraz poczytać edukacyjne książki o ekologii. Całe przedstawienie aktorzy podsumowali zwrotem Las jest domem zwierząt,  a Ty jesteś ich gościem, uwrażliwiając tym samym na odpowiednie zachowanie się podczas wizyty w lesie. Na zakończenie części artystycznych Asia Stępniewska wraz z Arkiem Daniłów przedstawili historyjkę o chłopcu, który lubił spacer i był szczęśliwy, w której to Arek, swoimi gestami dokładnie obrazował wypowiadane przez Asię słowa. Na koniec obchodów p. Hania ogłosiła wyniki konkursu plastycznego o charakterze przyrodniczym przyznając w klasie zerowej pierwsze miejsce dla Oliwi Krakowskiej, drugie dla Julii Hermanowicz oraz trzecie dla Daniela Galicy, natomiast w kategorii klas II-III SP pierwsze miejsce zajęła Asia Stępniewska, drugie miejsce przypadło Zosi Myślińskiej a trzecie Hubertowi Caban. W kategorii klas gimnazjalnych jedyną pracą było dzieło Dawida Krauze, który otrzymał zasłużone pochwały. W konkursie Edukacja leśna przeprowadzonego przez p. Małgorzatę Gałek w klasie zerowej pierwsze miejsce zdobył Daniel Galica, drugie Oliwia Krakowska a na trzeciej pozycji uplasowała się Kinga Borzęcka. Wszyscy wykonawcy otrzymali gromkie brawa a szczególne podziękowania p. Hania skierowała do głównych organizatorów całej uroczystości: p. Krysi Pisarskiej, p. Dominiki Podstawskiej i p. Małgorzaty Gałek.

Radosław Pasławski

Copyright 2012. Joomla Templates 2.5 | Polana