Z życia szkoły 2011/2012

Obchody Dnia Ziemi, 26.04.2012 r.

Międzynarodowy Dzień Ziemi obchodzony jest 22 kwietnia, gdyż jak rezolucja Zgromadzenia Ogólnego ONZ uznała  ziemia i jej ekosystemy są naszym domem i że ustanowienie tego dnia jest niezbędne w celu promowania harmonii z naturą i ziemią. Tegoroczne szkolne obchody, odbywające się 26 kwietnia, rozpoczęła p. Hania Myślińska, która przywitała wszystkich zgromadzonych zaznaczając, że jesteśmy częścią środowiska.

Czytaj więcej...

Sprawdzian szóstoklasistów, 03.04.2012 r.

Na zakończenie drugiego etapu edukacyjnego, dnia 3 kwietnia 2012 roku uczniowie klasy VI SP zdawali najważniejszy dotychczas sprawdzian w swoim życiu. W tym roku w naszej szkole do tego obowiązkowego sprawdzianu podeszło 7 uczniów, którzy od godz. 9, przez 60 minut, zmagali się z zadaniami, za które mogli uzyskać łącznie 40 punktów. A sprawdzane było w jakim stopniu uczeń opanował, pisanie, czytanie, rozumowanie, korzystanie z informacji i wykorzystanie wiedzy w praktyce. Zadania dotyczyły rozumienia tekstu o historii filmu, umiejętności matematycznych m.in. poprzez analizę oferty wycieczki, interpretacji poezji na przykładzie wiersza Burza nocna, umiejętności konstruowania instrukcji na podstawie rysunków, czy choćby umiejętności pisania opowiadania. Wyniki znane będą w czerwcu zaznaczając, że sprawdzianu tego nie można nie zdać, ale im lepszy wynik uczeń osiągnie, tym większe ma szanse dostania się do renomowanego gimnazjum.

Radosław Pasławski

Kiermasz wielkanocny, 01.04.2012 r.

Jak co roku, w ostatnią niedzielę Wielkiego Postu organizowany jest na świetlicy wiejskiej w Polanie kiermasz wielkanocny. Tego dnia uczniowie naszej szkoły przynoszą przygotowane pod czujną opieką rodziców i nauczycieli liczne wyroby cukiernicze, kartki świąteczne, palmy, stroiki, czy pisanki, które za przystępną cenę sprzedają odwiedzającym świetlicę gościom. Największym popytem cieszyły się słodkie wypieki, których także było najwięcej ze wszystkich artykułów. Tego dnia odbył się także konkurs na najpiękniejszą palmę, a którego wynik ogłosił ksiądz dyrektor Jarosław Wnuk, przyznając ex aequo pierwsze miejsce dla Zuzy Przybylskiej, Zosi Myślińskiej oraz Piotra Wiercińskiego, którzy także otrzymali zasłużone upominki. Po ponad czterech godzinach większość wyrobów została sprzedana i gdy goście zaczęli opuszczać salę nadszedł czas zakończenia tegorocznego kiermaszu. Dochód ze sprzedaży wyrobów wielkanocnych przeznaczony zostanie na sprawy szkolne Zespołu Szkół Salezjańskich w Polanie, m.in. odział zerowy wraz z p. Małgorzatą Gałek całą zebraną kwotę 207 zł przeznaczają na zakup nowych firanek do sali zajęć. Podsumowując dochód z kiermaszu przeznaczany jest na szczytne cele, które mogą wzbogacić i ulepszyć naszą szkołę.

Radosław Pasławski

Ogólnopolski Młodzieżowy Turniej Turystyczno-Krajoznawczy w Lutowiskach, 29-31.03.2012 r.

W dniach 29-31 marca 2012 roku odbył się w Lutowiskach OMTTK. W tym jubileuszowym 40 turnieju wzięło udział 36 drużyn 3 osobowych (10 ze szkół podstawowych, 17 z gimnazjów i 9 ze szkół ponadgimnazjalnych) z powiatu bieszczadzkiego, a także specjalnie zaproszone przez organizatora szkoły z powiatu sanockiego. Naszą szkołę reprezentowały 3 drużyny z podstawówki i 2 z gimnazjum, pod opieką nauczycieli p. Hanny Myślińskiej, p. Radosława Pasławskiego i p. Karoliny Smoleńskiej.

Czytaj więcej...

Konkurs recytatorski, 28.03.2012 r.

Każdy posiada jakieś talenty, które wykorzystuje w swoim życiu. Swoim talentem recytatorskim mogli się wykazać uczniowie zerówki, którzy dnia 28 marca 2012 r. deklamowali poezję Władysława Bełzy . Jury złożone z nauczycieli i rodziców brało pod uwagę płynność wypowiedzi, intonację oraz pomoc ze strony nauczyciela. Pierwsze miejsce zajęła Julia Hermanowicz za utwór pt. Rady na drodze życia. Za recytację wiersza O Janku nieuku, Kinga Borzęcka uplasowała się na drugiej pozycji, natomiast Oskar Krakowski wraz z Patrykiem Pałka zajęli ex aequo trzecie miejsce recytując odpowiednio wiersze Brzezina i Co książka mówi. Każdy uczestnik otrzymał dyplom oraz upominki. Na zakończenie mogliśmy jeszcze obejrzeć teatrzyk o zwierzętach gospodarskich, w którym swój udział zaprezentowali uczniowie klasy V SP oraz II Gimnazjum. Całość przygotowała p. Małgorzata Galek, której wysiłek i trud włożony na licznych  próbach, widoczny był w ciekawym wykonaniu i scenografii przedstawienia.

Radosław Pasławski

Copyright 2012. Joomla Templates 2.5 | Polana