Obchody dnia św. Jana Bosko, 31.01.2013 r.

31 stycznia świętowaliśmy dzień patrona szkół salezjańskich gromadząc się wspólnie na Mszy św. a następnie na świetlicy w Polanie. Owa data związana jest z dniem śmierci św. Jana Bosko, która przypada na 31 stycznia 1888 roku. Jan Bosko prowadził bardzo pracowite życie, które skupiało się na nauczaniu i katechizowaniu młodzieży w swoim Oratorium, a wynikało to z troski o sytuację materialną i duchową swoich bliźnich. Celem działań wychowawczych księdza Bosko było stworzenie dla swoich podopiecznych domu rodzinnego na wzór Oratorium na Valdocco, gdzie gromadzili się na wspólnych zabawach i nauce chłopcy różnych wyznań. Jako patron młodzieży św. Jan Bosko kochał ją pragnąc, aby stali się oni wzorowymi obywatelami swojej ojczyzny i wiernymi członkami Kościoła.

Jak co roku tego dnia, w naszej społeczności lokalnej organizowane są gry i turnieje dla jej mieszkańców. Tym razem zorganizowana została gra Tombola, w której należało trafić rząd trzech, bądź pięciu cyfr na swoim kartkach, a także w finałowej rundzie wszystkich piętnastu cyfr, losowanych przez uczniów i uczennice klasy VI SP. Po upływie półtorej godziny wyłoniony został zwycięzca nagrody głównej ? Jakub Wytyczak z kl. I Gimnazjum, otrzymując słuchawki do odtwarzacza MP3. Niewiele było osób nienagrodzonych w tej grze, gdyż nagród było mnóstwo, a ich hojnymi fundatorami byli nasi księża Salezjanie oraz działająca przy szkole Rada Rodziców, którym to należą się za to serdeczne podziękowania. Wyrazy uznania należy także skierować do p. Anny Stępniewskiej za czuwanie nad organizacją śniadania, rodziców, którzy starannie przygotowali poczęstunek dla zebranych, uczniom kl. VI SP za pomoc w zorganizowaniu całej gry, a także uczniom kl. III Gimnazjum za wystrój i udekorowanie sali na świetlicy wiejskiej na czas uroczystości.

Radosław Pasławski

Copyright 2012. Joomla Templates 2.5 | Polana