Konkurs „O Bieszczadach wiem prawie wszystko” dla szkół podstawowych, 01.03.2013 r.

W dniu 1 marca nasze szóstoklasistki Marta Stępniewska i Nina Smoleńska wzięły udział w konkursie „O Bieszczadach wiem prawie wszystko” organizowanym w szkole podstawowej w Czarnej.

Konkurs odbywał się już po raz 24. Do udziału w konkursie zgłosiło się pięć szkół- SP z Zespołu Szkół Salezjańskich z Polany pod opieką p. Hanny Myślińskiej i Karoliny Smoleńskiej, SP z Zespołu Szkół Publicznych nr 2 w Ustrzykach Dolnych wraz z p. Andrzejem Rybskim, SP im. Wincentego Pola w Lesku pod opieką p. Bożeny Bobuli, SP im. Wojsk Ochrony Pogranicza w Lutowiskach z p. Małgorzatą Federowicz i drużyna z SP w Czarnej, przygotowana przez p. Annę Śmietanę.

Wszyscy uczestnicy konkursu dostali już na starcie bogaty zestaw materiałów edukacyjnych.

Następnie wszystkich przywitała dyrektor SP w Czarnej pani Anna Łysyganicz.

Konkurs składał się jak zawsze z dwóch etapów; pierwszy polegał na rozwiązaniu testu, na co uczestnicy mieli godzinę zegarową i mogli korzystać z wszelkich pomocy- przewodników, map, a nawet z własnych notatek. Wydaje się to może proste, ale naprawdę niełatwo rozwiązać wszystkie zadania w godzinę! Pomoce były dostępne owszem, ale trzeba jeszcze wiedzieć gdzie i jak szukać odpowiedzi! Po sprawdzeniu testów wyłoniono najlepszą dziesiątkę, która przeszła do finału. Wśród niej byli uczestnicy ze wszystkich szkół biorących udział w tegorocznej edycji konkursu. Znalazły się w nim obie nasze uczennice Marta i Nina! Finalistów oceniało jury złożone z dorosłych i młodzieży gimnazjalnej z Gimnazjum im. Prof. Stefana Myczkowskiego w Czarnej. Nad wszystkim czuwał sędzia główny, którym w tym roku był p. Grzegorz Ćwieluch reprezentujący Nadleśnictwo Lutowiska. Część finałowa konkursu miała jak zawsze charakter otwarty, odbywała się w obecności wszystkich uczestników, opiekunów, rodziców oraz zaproszonych gości. Wśród zaproszonych gości byli: pani Małgorzata Bartnik – z-ca wójta Gminy Czarna, pani Lucyna Sobańska wiceprezes Fundacji Bieszczadzkiej, panowie Janusz Karnat i Grzegorz Ćwieluch z Nadleśnictwa Lutowiska, proboszcz tutejszej parafii ks. Andrzej Majewski, pani Danuta Kornaga- dyrektor Gimnazjum w Czarnej.

Pani dyrektor Łysyganicz szczerze ucieszyła się z obecności pani Lucyny Sobańskiej, która jest pomysłodawczynią tego wspaniałego konkursu, i która przez wiele lat organizowała go w szkole w Stefkowej, gdy była jej dyrektorem. Niespodzianką były upominki przywiezione przez panią Lucynę dla wszystkich finalistów a były to filmy o Bieszczadzkim Parku Narodowym.

Finaliści, którzy zdobyli największą ilość punktów w testach zmagali się w bardzo trudnych konkurencjach-musieli wykazać się szczegółową znajomością historii, przyrody bieszczadzkiej, koloru szlaków, dawnych sprzętów gospodarskich a nawet piosenkami z kręgu poezji śpiewanej i nie tylko. Byłoby to zadanie może łatwe dla ich rodziców, ale nie dla uczniów podstawówki! Poza tym jak zwykle obowiązkowym punktem finału był popis krasomówczy, w którym uczestnicy najczęściej przedstawiali przed publicznością jedną z bieszczadzkich legend oraz zadanie z mapą, w którym w ciągu jednej minuty! trzeba było znaleźć na mapie wylosowany szczyt, potok i miejscowość. To również nie było łatwe zadanie!

Zwyciężczynią tegorocznego konkursu została Kinga Miszczak - uczennica ZSP nr 2 w Ustrzykach Dolnych. II miejsce zajęła- Marcelina Jankowska z Leska, III- Nina Smoleńska z Polany, IV- Kinga Podgórska z Leska, V- Bartosz Pełdiak z Lutowisk, VI- Dominika Wronowska z Czarnej, VII- Elwira Osękowska z Czarnej, VIII- Wiktoria Kochanowicz z Lutowisk, IX- Marta Stępniewska z Polany i X- Marcin Steciuk z SP w Czarnej. Pięcioro najlepszych zostało zaproszonych do wzięcia udziału w konkursie dla gimnazjalistów, który odbył się 8 marca również w Czarnej.

Brawo dla Niny i Marty! Obie z panią Hanią byłyśmy z nich bardzo dumne!

Wszyscy finaliści wykazali się wysokim poziomem przygotowania i zostali nagrodzeni wieloma bardzo cennymi nagrodami rzeczowymi, które ufundowane zostały przez: Nadleśnictwo Lutowiska, Nadleśnictwo Ustrzyki Dolne, PGNiG Oddział Sanok, Bieszczadzki Park Narodowy, Urząd Gminy Czarna, Urząd Gminy Lutowiska, Starostwo Powiatowe w Ustrzykach Dolnych oraz Polskie Towarzystwo Schronisk Młodzieżowych Zarząd Oddziału w Krośnie ze środków pozyskanych na edukację ekologiczną z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie.

To wspaniałe, że wciąż mamy instytucje wspierające tak mądre, edukacyjne konkursy.

W przygotowaniu i przebiegu konkursu pomagali uczniowie Gimnazjum im. prof. Stefana Myczkowskiego w Czarnej Górnej, którzy prowadzili poszczególne konkurencje w części finałowej, stanowili jury konkursu oraz pomagali w sprawach porządkowych. Podziękowania należą się również p. Annie Śmietanie i p. Wojciechowi Kowalskiemu -nauczycielom SP w Czarnej, którzy zaangażowali się w sprawne przeprowadzenie konkursu.

Po części finałowej konkursu oraz następnego dnia odbyła się jeszcze impreza towarzysząca, czyli impreza na orientację- „InO Tour de Bieszczady” przygotowana przez pana Andrzeja Rybskiego, w której wzięli udział jedynie uczniowie z Ustrzyk Dolnych i z Czarnej.

Zachęcam do udziału w kolejnych edycjach konkursu naprawdę warto jest to wspaniała przygoda, okazja do integracji z uczniami innych bieszczadzkich szkół, możliwość sprawdzenia swojej wiedzy a także okazja zdobycia cennych nagród.

Karolina Smoleńska

Copyright 2012. Joomla Templates 2.5 | Polana