Konkursy matematyczne w szkole

W naszej szkole regularnie odbywają się konkursy matematyczne zarówno ogólnopolskie jak i klasowe. W ostatnim czasie miały miejsce cztery takie konkursy: Ogólnopolski Konkurs Matematyczny „Pingwin”, klasowy konkurs „Pola wielokątów” w klasie VI, klasowy konkurs „Geniusz matematyczny” w klasie IV oraz Ogólnopolski Konkurs Logicznego Myślenia.

 

Konkurs „Pingwin” odbył się w listopadzie, uczestniczyli w nim uczniowie klasy IV – Sebastian Koncewicz oraz Joanna Stępniewska. Uczniowie byli do tego konkursu wcześniej przygotowywani poprzez rozwiązywanie dodatkowych zadań i udział w lekcjach „konkursowych”, czyli w lekcjach podczas których zdobywali wiedzę matematyczną spoza obowiązującej aktualnie w klasie IV. Wyniki dotarły do naszej szkoły w lutym. Joanna Stępniewska zajęła 17 miejsce, Sebastian Koncewicz – 35. Warto tutaj podkreślić, iż był to konkurs o zasięgu krajowym, brało w nim udział 1616 uczniów z klas czwartych, zatem miejsce 17 i 35 naszych uczniów jest bardzo wysokim miejscem i dobrym wynikiem.

Podczas klasowego konkursu „Pola wielokątów” w klasie VI uczniowie musieli wykazać się wiedzą teoretyczną i praktyczną dotyczącą pól figur płaskich, należało nie tylko znać i podać konkretny wzór, ale także umieć go zastosować w sytuacji problemowej. Test składał się z 30 zadań o trzech stopniach trudności. Uczeń sam podczas konkursu decydował o wyborze zadań, które będzie rozwiązywał. Cały konkurs trwał 40 minut. Zwyciężył ten kto zdobył najwyższą liczbę punktów, a była to Marta Stępniewska, na miejscu drugim uplasowała się Irena Zięba, na miejscu trzecim Witold Piotrowicz.

W klasie IV odbył się konkurs „Geniusz matematyczny”. Uczniowie rozwiązywali test złożony z 30 zadań o różnym stopniu trudności. Mogli wykazać się wiedzą zdobytą nie tylko podczas lekcji matematyki ale także na lekcjach dodatkowych i w życiu codziennym, gdyż zadania obejmowały m.in. arytmetykę, geometrię oraz matematykę na co dzień. Najwyższą liczbę punktów i zarazem pierwsze miejsce zdobyła Joanna Stępniewska, na drugim miejscu uplasował się Sebastian Koncewicz a na trzecim Wiktoria Borzęcka.

13 marca br. w naszej szkole odbył się Ogólnopolski Konkurs Logicznego Myślenia organizowany przez Centrum Edukacji Szkolnej z siedzibą w Warszawie. Do udziału w konkursie nie było wymagane żadne szczególne przygotowanie matematyczne. Wystarczyły jedynie umiejętności rozwiązywania zadań logicznych, łamigłówek i rebusów. Ciekawa formuła zadań konkursowych umożliwia trening i rozwój logicznego myślenia, które przydaje się nie tylko w matematyce czy fizyce, ale także na innych przedmiotach wymagających rozwiązywania problemów. Konkurs był organizowany w trzech grupach wiekowych: klasy I – III, klasy IV – VI, klasy gimnazjalne. Naszą szkołę reprezentowali uczniowie z grupy IV – VI, a byli to: Wiktoria Borzęcka, Aleksandra Oskorip, Karolina Oskorip, Nina Smoleńska, Marta Stępniewska. Mimo iż konkurs nie wymagał specjalnego przygotowania matematycznego to jednak powyższa grupa uczennic podeszła odpowiedzialnie do udziału w konkursie i od dłuższego czasu ćwiczyła umiejętność logicznego myślenia rozwiązując różnego typu zadania logiczne. Test konkursowy składał się z 26 zadań, na jego rozwiązanie uczestnicy mieli 55 minut. Wszystkie prace konkursowe zostały odesłane do organizatora. Na wyniki już z niecierpliwością czekamy.

Wszystkim zwycięzcom i uczestnikom serdecznie gratulujemy odwagi
w zmierzaniu się z wyzwaniami jakie stawia matematyka!

Bernadetta Szkarłat

Copyright 2012. Joomla Templates 2.5 | Polana