Z życia szkoły 2012/2013

Obchody Święta Niepodległości, 11.11.2012 r.

11 listopada obchodziliśmy 94 rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości po 123 latach niewoli. Rozpoczęliśmy Mszą św. którą poprowadził ks. proboszcz Stanisław Gołyźniak, natomiast ks. dyr. Jarosław Wnuk w kazaniu,  nawiązując do okoliczności, zacytował muzyka Marka Grechutę, który pisał, że  wolność - to nie cel lecz szansa by spełnić najpiękniejsze sny, marzenia. Po mszy udaliśmy się w procesji na plac kościelny, gdzie p. Majewski wzywał do apelu poległych na polu chwały i poległych śmiercią męczeńską.

Czytaj więcej...

Dzień Edukacji Narodowej 15.10.2012 r.

Dzień Nauczyciela, czyli święto oświaty i szkolnictwa wyższego ustanowione 27 kwietnia 1972 r. obchodzone w Polsce 14 października. Od 1982, na mocy ustawy ? Karta Nauczyciela obchodzone jako Dzień Edukacji Narodowej W związku z tym świętem zebraliśmy się na Mszy św. o godz. 9.00, której przewodniczył ks. dyr. Jarosław Wnuk.

Czytaj więcej...

Inauguracja roku szkolnego 2012/2013

Po wydłużonych wakacjach,  trochę później niż zwykle, bo 3 sierpnia powitaliśmy nowy rok szkolny w Polanie gromadząc się na wspólnej Mszy św. o godz. 10. Tym razem odwiedził nas ks. Adam Paszek, który poprowadził mszę. W kazaniu przypomniał, że eucharystia to dziękczynienie, dlatego powinniśmy dziękować Panu Bogu za czas przeżytych wakacji, a także nawiązując do pierwszego czytania z Pisma Świętego podkreślił, że okres szkolny to czas pomnażania talentów oraz ich rozwijania,  bez względu na to, czy ma się ich pięć, czy tylko jeden. Na koniec ks. dyrektor podziękował wszystkim, którzy przygotowali Mszę św. począwszy od wprowadzenia sztandaru, a na przygotowaniach do wręczenia darów skończywszy. Po mszy udaliśmy się na plebanię, gdzie uczniowie otrzymali od wychowawców oczekiwane plany lekcji, po czym rozeszliśmy się, aby przygotować się do szkoły.

Radosław Pasławski

Copyright 2012. Joomla Templates 2.5 | Polana