Wybory Samorządu Uczniowskiego, 24.09.2013 r.

Dnia 24 września odbyły się wybory do Samorządu Szkolnego Zespołu Szkół Salezjańskich, podczas których gościliśmy panią wicedyrektor Fundacji Bieszczadzkiej Lucynę Sobańską. Każdy z uczniów klas IV-VI SP oraz z gimnazjum mógł oddać swój głos na podanych na liście kandydatów. Łącznie oddano 31 głosów z czego 1 okazał się nieważny. Ostatecznie przewodniczącym został uczeń kl. III Miłosz Smoleński zdobywając 19 głosów, natomiast zastępcą okazał się jego kolega z klasy Wojciech Borzęcki uzyskując 9 głosów. Pozostałe 2 głosy przypadły uczniowi kl. I gimnazjum Arkadiuszowi Daniłów. Od dzisiaj Miłosz i Wojtek będą inicjatorami i organizatorami wspólnych działań uczniów. Będą także przedstawiać dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły. Na zakończenie pani Lucyna pochwaliła pracę komisji wyborczej (w składzie: p. Hanna Myślińska, p. Dominika Podstawska oraz uczennica kl. III gimnazjum Agnieszka Myślińska) doceniając profesjonalny charakter wyborów i ich niezakłócony przebieg.

Radosław Pasławski

 

Copyright 2012. Joomla Templates 2.5 | Polana