Sprzątanie Świata 2013

Już od wielu lat z inicjatywy społeczności szkolnej w Polanie organizowana jest akcja Sprzątanie Świata, którą koordynuje p. Hanna Myślińska. Nie inaczej było 28 września, gdy uczniowie ze wszystkich klas naszej szkoły wraz z nauczycielami chodzili po Polanie zbierając makulaturę, plastik, aluminium i szkło, które można było znaleźć na poboczach dróg, czy w sąsiadujących wzdłuż nich rowach. Tego roku akcja ta obchodzi jubileusz 20lecia istnienia, co więcej, tegoroczne hasło przewodnie akcji brzmi: Odkrywamy czystą Polskę, a jej koordynatorem w Polsce jest Fundacja Nasza Ziemia. W ciągu owych 20 lat w Polsce wiele się zmieniło z punktu widzenia ekologii, przede wszystkim zmieniła i zmienia się świadomość ekologiczna Polaków, którzy coraz częściej segregują odpady. Ważną zmianą dotyczącą ochrony środowiska w Polsce jest uchwalenie 1 lipca ustawy śmieciowej nakazującej segregację odpadów, i chociaż krążą opinie, że zawiera ona niedociągnięcia, to stanowi ona duży krok naprzód w kierunku szukania nowym sposobów gospodarowania odpadami.

 

Z pewnością powinniśmy propagować ideę sprzątania swojego otoczenia m. in. wśród uczniów, gdyż stanowi ona wymiar edukacyjny i dzięki niej uczniowie kształtują w sobie potrzebę troski o środowisko naturalne oraz nawyk sprzątania po sobie w szkole, domu, miejscach publicznych czy w kontakcie z naturą. Szczególne podziękowania należą się Zakładowi Komunalnemu w Czarnej za udostępnienie rękawiczek ochronnych i worków niezbędnych przy zbieraniu odpadów podczas akcji.

Radosław Pasławski

Copyright 2012. Joomla Templates 2.5 | Polana