"To dla Was gramy Przyjaciele" - konkurs na logo

Od czterech lat organizowany jest w lipcu w Polanie, w barze POD OTRYTEM, koncert "To dla Was gramy Przyjaciele". W roku 2014 będzie to już piąte granie. Za przyzwoleniem mieszkańców Polany organizatorzy ów koncertu zakładają stronę internetową poświęconą tej imprezie i wszystkiemu, co się z nią łączy.

Już wykupili - na lat pięć - domenę z adresem www.todlawasgramy-polana.pl. Chcą, by strona ruszyła najpóźniej na Boże Narodzenie - ot, taki prezent dla mieszkańców Polany, ich przyjaciół, turystów i organizatorów koncertów. Z racji powstawania strony organizatorzy, twórcy i administratorzy ogłaszają wśród uczniów uczęszczających do naszej szkoły w Polanie konkurs polegający na komputerowym zaproje­ktowaniu logo czyli znaku graficznego identyfikującego ten koncert, a tym samym w/w stroną internetową. Oczywiście z nagrodami. Oczekiwania organizatorów co do logo są następujące:

- kolorystyka: czarno-żółto-zielona,

-   logo nie powinno być skomplikowane pod względem graficznym, winno składać się: tylko z logotypu - stylizacji literowej lub tylko z elementu graficznego będącego symbolem lub też zawierać połączenie obu tych elementów.

-     prace konkursowe, wraz z imieniem, nazwiskiem i oznaczeniem klasy do której uczęszcza autor, należy przekazać p. Bernadetcie Szkarłat do 30 października br.

Wyniki konkursu ogłoszone zostaną do 10 listopada br. Każdy uczestnik otrzyma dyplom, a zwycięzca i dwóch laureatów nagrodę rzeczową.

W składzie kapituły konkursowej są 3 osoby spośród dotychczasowych organizatorów Koncertu oraz twórcy i administratorzy powstającej strony internetowej.

Bardzo zachęcamy do udziału w tym konkursie i życzymy wielu pomysłów!

Bernadetta Szkarłat


Copyright 2012. Joomla Templates 2.5 | Polana