Dzień Komisji Edukacji Narodowej 2013

14 października 1773 roku na mocy uchwały sejmu, a z inicjatywy króla Stanisława Augusta Poniatowskiego  powstała Komisja Edukacji Narodowej, tak więc coroczne obchody tego święta potocznie zwane są Dniem Nauczyciela. Świętowanie rozpoczęliśmy o godz. 9.00 - Mszą Świętą, którą odprawił ks. dyr. Jarosław Wnuk, oznajmiając wszystkim zgromadzonym, że nauczyciel to ten, który prowadzi, że dzięki wymagającym nauczycielom, uczniowie mogą cieszyć się osobistymi sukcesami. W trakcie mszy byliśmy także świadkami ślubowania uczniów kl. I gimnazjum, którzy złożyli przyrzeczenia sumiennego wywiązywania się z obowiązków ucznia. Po Mszy św. udaliśmy się do świetlicy wiejskiej, gdzie na wstępie pan Przewodniczący Rady Rodziców Stanisław Myśliński podziękował nauczycielom w imieniu Rady Rodziców i wszystkich rodziców naszych uczniów, za naukę, wychowanie i prowadzenie dzieci, deklarując przy tym chęć dalszej współpracy. Po przywitaniu i przy suto nakrytych stołach dane nam było obejrzeć występy artystyczne naszych uczniów przygotowane specjalnie na tę okazję. Miłosz z kl. III gimnazjum podziękował nauczycielom za trud, a Witek z kl. II gimnazjum zarecytował wiersze, m. in. Leopolda Staffa Ars poetica. Z kolei jego siostra Małgosia oraz Amelka z zerówki, w deklamowanych przez siebie wierszach celebrowały Dzień Nauczyciela słowami dzisiejszy dzień ma blask wiosenny (…) dziś nawet deszcz się rozwesela. Prezentacje wierszy podsumował ponownie Witek oznajmiając, że dziś jest Dzień Nauczyciela, czas radości i wesela. Podsumowaniem pierwszej części występów scenicznych był zbiór piosenek w wykonaniu uczniów zerówki, kl. II i V SP. Na drugą część zaprosili zgromadzonych uczniowie kl. II gimnazjum, którzy przygotowali Otrzęsiny dla swoich kolegów i koleżanek z kl. I gimnazjum. Na początku Michał poprowadził musztrę, podczas której żołnierze musieli wykonać kilka pompek, czy wykonać zwrot w prawo i w lewo, co nie do końca wszystkim się udawało. Ostatecznie, ten etap najlepiej wykonał Arek. W dalszej części Iza instruowała pierwszoklasistów jak wykonać prawidłowy kamuflaż, polegający na pomalowaniu swojej twarzy, w czym najlepiej spisał się Kamil, którego twarz, niczym kameleona, z trudem dałoby się odróżnić od leśnych gąszczy. Kolejna konkurencja polegała na rozpoznaniu składu spożywanego napoju, który najbardziej precyzyjnie opisała Nina. Aby być należytym żołnierzem, trzeba znać jego atrybuty, tak więc w dalszej części tej inicjacji uczniowie mieli je odgadnąć poprzez dotyk, mając przy tym zasłonięte oczy. A to pistolet, a to menażka, kapelusz żołnierski, czy koło zębate, przewijały się między rękami odgadujących, jednak najlepiej z tym poradził sobie Arek. Podczas ostatniej konkurencji zawodnicy spróbowali swoich sił strzelając ze słomki do tarczy i ostatecznie, po trzech próbach najcelniej strzelała Marta. Na pamiątkę każdy uczestnik otrzęsin otrzymał dyplom, poświadczający przejście tego żołnierskiego testu. Na koniec ks. dyrektor podziękował wszystkim, którzy przyczynili się do zorganizowania całej uroczystości, a przede wszystkim ks. Damianowi, p. Małgorzacie Podraza-Gałek oraz rodzicom uczniów za przygotowanie śniadania. Całość przedstawienia spodobała się licznie zgromadzonej widowni, którzy nagradzali artystów gromkimi brawami. Ta akademia stanowiła doskonałą okazję, aby podziękować nauczycielom za ich włożony trud w nauczanie, a objawiło się to poprzez licznie wręczane kwiaty i podarunki oraz składane życzenia ze strony uczniów.

Radosław Pasławski

Copyright 2012. Joomla Templates 2.5 | Polana